Последни обновления

30
Януари

Семинари в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев" – м. февруари

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев" публикува списък с предстоящи семинари за месец февруари. Семинарите ще се провеждат в сградата на ЦОА на ул....

30
Януари

Решение на Конституционния съд по конституционно дело № 5/2014 г. – относно чл. 217в от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 5/2014 г., образувано по искане на 83 народни представители от 42-рото Народно събрание. С решението...

30
Януари

Държавен вестник бр. 8/30.01.2015 г.

Съдържание на официалния раздел: Народно събрание Закон за допълнение на Закона за обществените поръчки Министерски съвет Постановление № 11 от 23 януари 2015 г. за изменение на Правилника за...

28
Януари

Тълкувателно решение № 1/2015 г. по т.д. № 1/2014 г. на ВКС, ОСНК – по приложението на чл. 242, ал.1 от НК самостоятелно и/или в съвкупност с чл.234, ал.1 от НК – акцизни стоки без бандерол

Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд постанови Тълкувателно решение № 1/2015 г. по тълкувателно дело № 1 по описа за 2014 година....

28
Януари

Образувано е тълкувателно дело № 1/2015 г. на ВКС, Наказателна колегия – подсъдност на делата за престъпления от общ характер, извършени от магистрати

Образувано е Тълкувателно дело № 1/2015 г. по описа на ВКС, Наказателна колегия, за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос: Всички дела ли за...

28
Януари

Конституционният съд образува к.д. № 1/2015 г. – относно чл. 12, ал. 2 от Конституцията

Конституционният съд образува конституционно дело № 1/2015 г. по искане на общото събрание на Търговската колегия при Върховния касационен съд за тълкуване на чл. 12,...

28
Януари

Официален вестник на ЕС, бр. L21/28.01.2015 г. – Директива за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки

В раздел Законодателни актове на Официалния вестник на ЕС, брой L21/28.01.2015 г., беше обнародвана: Директива (ЕС) 2015/121 на Съвета от 27 януари 2015 година за изменение...

28
Януари

Държавен вестник бр. 7/27.01.2015 г.

Съдържание на официалния раздел: Народно събрание Закон за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Европейския инвестиционен фонд...

28
Януари

Държавен вестник бр. 6/23.01.2015 г.

Съдържание на официалния раздел: Народно събрание Решение за попълване състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите Решение за попълване състава на Комисията по...

28
Януари

Държавен вестник бр. 5/20.01.2015 г.

Съдържание на официалния раздел: Президент на републиката Указ № 1 за назначаване на Христо Стефанов Полендаков на длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска...

28
Януари

Държавен вестник бр. 4/16.01.2015 г.

Съдържание на официалния раздел: Министерство на околната среда и водите Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан за сътрудничество в областта...

15
Януари

Решение на Съда на ЕС по дело C-449/13 – преддоговорни задължения на заемодателя, доказателствена тежест

Пресслужбата на Съда на ЕС информира за постановено Решение на Съда на ЕС по дело C-449/13 CA Consumer Finance SA/Ingrid Bakkaus и др. В резюме: ...

Бюлетин

Вход

Навигиране на архива

first first Февруари, 2018 first first
Не По Вт Ср Чет Пет Съ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Анкета: Коледни подаръци

На колко близки хора ще подарите подаръци тази Коледа?