Начало | 6-а минута още право | Семинари в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев" – м. февруари

Семинари в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев" – м. февруари

Размер на шрифта: Decrease font Enlarge font

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев" публикува списък с предстоящи семинари за месец февруари. Семинарите ще се провеждат в сградата на ЦОА на ул. „Калоян" №8, ет.4, гр. София, с начален час на всички семинари 14:00 ч.

4.02.2015 г. (сряда) – „Новата международночастноправна уредба на гражданските и търговските дела - Регламент № 1215/2012”; лектор: адв. Боряна Мусева;

17.02.2015 г. (вторник) – „Адвокатска защита по дела за обида и клевета водени срещу журналисти”; лектор: адв. Васил Василев;

24.02.2015 г. (вторник) – „Служебно начало в съдебното производство по оспорване на административни актове. Особености на съдебното производство по оспорване на ревизионни актове”; лектор: съдия Милена Златкова;

 

26.02.2015 г. (четвъртък) – „Проблеми, свързани с делата за произход”; лектор: съдия Галя Митова.

Оценка на новината

0

Етикети на новината:

Няма етикети за тази новина