Начало | Конституционен съд | Решение на Конституционния съд по конституционно дело № 12/2013 г.

Решение на Конституционния съд по конституционно дело № 12/2013 г.

Размер на шрифта: Decrease font Enlarge font

На сайта на Конституционния съд беше публикувано Решение № 4 от 11 март 2014 г. по конституционно дело № 12 от 2013 г. Делото е образувано по искане на Общото събрание на съдиите от Търговската колегия на Върховния касационен съд. С Решението обаче КС отхвърля искането на Общото събрание на съдиите от Търговската колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на § 14, ал. 1 в частта „и искови производства за попълване масата на несъстоятелността” и изцяло на § 14, ал. 2 и § 15 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (обн., ДВ, бр. 20 от 28 февруари 2013 г.). Оспорените разпоредби уреждат темпоралното действие на чл. 645, 646, 647 и 649 ТЗ в редакцията им съобразно ЗИДТЗ (обн., ДВ, бр. 20 от 2013 г.). Пълният текст на решението, както и особените мнения на съдиите Цанка Цанкова и Кети Маркова в частта по § 14 можете да прочетете на сайта на КС - http://constcourt.bg/ .

Оценка на новината

5.00

Етикети на новината:

Няма етикети за тази новина