Начало | Държавен вестник | Държавен вестник бр. 105/19.12.2014 г.

Държавен вестник бр. 105/19.12.2014 г.

Размер на шрифта: Decrease font Enlarge font

Съдържание на официалния раздел:

Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта

Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост

Президент на републиката

Указ № 288 за назначаване на Метин Хюсеин Казак за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Катар

Министерски съвет

Постановление № 416 от 17 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.

Постановление № 417 от 17 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.

Постановление № 418 от 17 декември 2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г.

Постановление № 419 от 17 декември 2014 г. за определяне на нови размери на минималната работна заплата за страната - определя от 1 януари 2015 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 360 лв.; определя от 1 юли 2015 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 380 лв.

Постановление № 420 от 17 декември 2014 г. за изменение и допълнение на Постановление № 308 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.

Министерство на земеделието и храните

Меморандум за разбирателство по отношение сътрудничеството в областта на селското стопанство между Министерството на земеделието и храните на Република България и Министерството на селското стопанство на Азербайджанската република

Министерство на вътрешните работи, Министерство на земеделието и храните

Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

Министерство на вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Поправка в Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

 

Целия брой можете да прочетете тук

Оценка на новината

0

Етикети на новината:

Няма етикети за тази новина