Начало | Държавен вестник | Държавен вестник бр. 107/24.12.2014 г. (извънреден)

Държавен вестник бр. 107/24.12.2014 г. (извънреден)

Размер на шрифта: Decrease font Enlarge font

Съдържание на официалния раздел:

Народно събрание

Закон за ратифициране на Споразумението между Министерството на икономиката на Република България и Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Федерална република Германия за решаване по взаимно съгласие на щетата по казуса „Цемеко“ ООД – София, България, и на Споразумението между Министерството на икономиката на Република България и „Klosters Beteiligungsgesellschaft mbH“ – Кемпен, Германия

Закон за изменение на Закона за рибарството и аквакултурите

Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността

Закон за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства

Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г.

Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г.

Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

Министерски съвет

Постановление № 437 от 22 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.

Постановление № 438 от 22 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г.

Постановление № 439 от 22 декември 2014 г. за допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност

Постановление № 440 от 22 декември 2014 г. за преобразуване на национални музеи

Постановление № 441 от 22 декември 2014 г. за изменение на Постановление № 233 на Министерския съвет от 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.

Постановление № 442 от 22 декември 2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.

Постановление № 443 от 22 декември 2014 г. за изменение на Постановление № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Постановление № 444 от 22 декември 2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г.

Постановление № 445 от 22 декември 2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2014 г.

 

Целия брой можете да прочетете тук

Оценка на новината

0

Етикети на новината:

Няма етикети за тази новина