Начало | Държавен вестник | Държавен вестник бр. 6/23.01.2015 г.

Държавен вестник бр. 6/23.01.2015 г.

Размер на шрифта: Decrease font Enlarge font

Съдържание на официалния раздел:

Народно събрание

Решение за попълване състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите

Решение за попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

Решение за попълване състава на Комисията по регио­нална политика, благоустройство и местно самоуправление

Решение за утвърждаване на Вътрешните правила за работата на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения

Министерски съвет

Постановление № 3 от 15 януари 2015 г. за допълнение на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия, приет с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2009 г.

Постановление № 4 от 15 януари 2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2015 г. за предоставяне на услугата „Личен асистент“

Постановление № 5 от 16 януари 2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз

Постановление № 6 от 16 януари 2015 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г.

Постановление № 8 от 16 януари 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г.

Министерство на здравеопазването

Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2015 г.

Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2015 г.

Национален осигурителен институт

Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 5 от 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник

 

Целия брой можете да прочетете тук

Оценка на новината

0

Етикети на новината:

Няма етикети за тази новина