Начало | Европейски съюз | Решение на Съда на ЕС по дело C-449/13 – преддоговорни задължения на заемодателя, доказателствена тежест

Решение на Съда на ЕС по дело C-449/13 – преддоговорни задължения на заемодателя, доказателствена тежест

Размер на шрифта: Decrease font Enlarge font

Пресслужбата на Съда на ЕС информира за постановено Решение на Съда на ЕС по дело C-449/13 CA Consumer Finance SA/Ingrid Bakkaus и др. В резюме

Директива на Съюза (Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета (OВ L 133, стр. 66 и поправки в OВ L 207, 2009 г., стр. 14, OВ L 199, 2010 г., стp. 40 и OВ L 234, 2011 г., стp. 46) предвижда задължения в тежест на заемодателя за предоставяне на информация и разяснения, за да може заемателят да направи информиран избор при сключването на договора за кредит. Освен това тази директива предвижда задължение за заемодателя да връчи на потребителите документ, съдържащ стандартна европейска информация и да провери кредитоспособността на потребителя.

Наличието на типова клауза, в която заемателят потвърждава, че е получил документа със стандартна европейска информация и се е запознал със съдържанието му, представлява индиция, която заемодателят трябва да подкрепи с едно или повече релевантни доказателства. Ако с подобна клауза се стигаше до потвърждаване от потребителя на пълното и точно изпълнение на преддоговорните задължения на заемодателя, тя би довела до разместване на доказателствената тежест, което може да осуети ефективното упражняване на признатите с директивата права.

Заемодателят трябва да докаже, че е изпълнил преддоговорните си задължения за предоставяне на информация и за проверка на кредитоспособността на заемателя.

 

Цялото прессъобщение на български език, както и самото решение, отново на български език, можете да прочетете на сайта на Съда на ЕС.

Оценка на новината

5.00

Етикети на новината:

Няма етикети за тази новина