Условия за ползване

Условия за ползване

1. Тези Условия съдържат основните правила за ползване на услугите на страницата „Пет минути право“.

2. Вие можете да използвате безплатно всички услуги, предоставяни от сайта, само за лични и нетърговски цели. 

3. Текстовете и материалите, които имат характер на авторски, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Те могат да бъдат копирани или възпроизвеждани само с изричното споменаване на източника и директен линк към него. 

4. „Пет минути право“ не гарантира за постоянната и непрекъсната функционалност на страницата, предлаганите услуги и техническите системи. 

5. Копирането на сайта „Пет минути право“ е забранено. 

6. „Пет минути право“ не носи отговорност за възникнали несъответствия или пропуски в публикуваната на сайта информация, както и за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Макар стремежът на екипа на „Пет минути право“ е информацията на сайта да е винаги прецизна, вярна и своевременно представена, сайтът не носи отговорност за Ваши професионални решения, действия или съвети, както и за последствията от тях. 

7. „Пет минути право“ не носи отговорност за информацията, съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

8. Регистрацията в „Пет минути право“ е безплатна и не е задължителна. 

9. Абонирането за седмичния електронен бюлетин на „Пет минути право“ е безплатно.  

10. При влизане/регистрация в „Пет минути право“ чрез Facebook, потребителят разрешава на сайта да използва неговият имейл адрес, име, потребителско име, профилна снимка, пол, населено място и дата на раждане за бърза регистрация в сайта. 

11. „Пет минути право“ си запазва правото да обработва данните на потребителите в рамките на закона. 

12. „Пет минути право“ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията в сайта, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица или когато  информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица при спазване на нормативно установения ред. 

13. „Пет минути право“ си запазва правото по всяко време да променя или допълва предлаганите услуги в страницата, без да уведомява посетителите. 

14. Настоящите Условия за ползване могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите. „Пет минути право“ не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния актуален вариант на настоящите Условия за ползване. 

15. С приемането на Условията за ползване, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в сайта „Пет минути право“, във Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, да бъдат използвани от „Пет минути право“ за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани това.

Бюлетин

Вход